ظلم و بی توجهی دولت به فرهنگیان

پایه های ظلم و بی توجهی دولت به فرهنگیان را چه کسانی بنا نهادند؟

به گزارش خبرگزاری سناد، وی افزود: دکتر فانی در جلسه ای در حضور دکتر نوبخت تاکید کردند که آموزش و پرورش بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیروی انسانی مازاد دارد، در جای دیگری تصریح داشتند آموزش و پرورش را با ۷۵۰ هزار نفر می توان اداره و مدیریت کرد. حتی این دیدگاه تا جایی پیش رفت که وزیر وقت آموزش و پرورش پیشنهاد انتقال نیروهای آموزش و پرورش به سایر دستگاه های دولتی را مطرح کردند و دیگر از ۱۵۰ هزار معلم مازاد سخن گفتند.


حاجی بابایی اظهار کرد: آن زمان به جای تاکید بر برنامه ریزی راهبردی برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و آینده نگری، بر جنجال های متعدد رسانه ای تکیه شد. گاهی از ۱۰۰ هزار نفر معلم بی سواد و آشپز معلم در آموزش و پرورش سخن گفتند و زمانی از ورود بی ضابطه ۱۱۶ هزار نفر خدمتگزار و آشپز به آموزش و پرورش صحبت کردند. در سایه این هیاهوی رسانه ای مولود نامبارکی با نام بسته حمایتی وارد آموزش وپرورش شد، مدارس دولتی به اجاره خواص درآمدند. در سایه این نگاه غیرکارشناسی بیش از ۱۰۰ مدرسه دولتی فقط در شهر تهران اجاره داده شد.


سقوط جایگاه فرهنگیان را شاهد هستیم

وزیر اسبق آموزش و پرورش اظهار کرد: سقوط جایگاه فرهنگیان، تعطیلی مجتمع های روستایی شمیم ولایت که با پشتوانه نظری بسیار متعالی تدوین و اجرا شده بود، کاهش شدید عوامل اجرایی مدارس، کاهش و تا مرز نزدیک به صفر رسیدن تعداد مربیان و معاونین آموزشی اجرایی پرورشی، بهداشت، مشاورین خروجی این نگاه مهلک و غیرکارشناسی به سیستم تعلیم وتربیت بود.


ادامه مطلب

/ 0 نظر / 42 بازدید